За нас

Povrzise.mk претставува онлајн платформа која овозможува брзо и едноставно поврзување на продавачите со купувачите, барателите на работа со отворените работни места, како и можност за промовирање на вашиот бизнис преку споделување на вашата приказна.